Descrierea proiectului

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


•   Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
•   Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
•   Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
    infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”
•   Operaţiunea – ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
    produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice”Obiectivul general al Proiectului


Creşterea gradului de vizibilitate a 3 (trei) obiective culturale cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 Bucureşti şi îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea.

Obiectivele culturale vor fi promovate atât la nivel local, cât şi naţional.Obiectivele culturale promovate


Prin proiectul “Bucureştiul te vrea în teneşi” urmează a fi promovate trei obiective culturale din Sectorul 1 care sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional:

1. Parcul Herăstrău
2. Aleea Cariatidelor
3. Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”Activităţile Proiectului


•   Realizarea unui web site dedicat proiectului
•   Realizarea și distribuirea de materiale de promovare (pliante, fluturași, broșuri, albume,
    hărți, cărți poștale, afișe, dvd-uri etc.)
•   Inserții publicitare în presă
•   Difuzarea de spoturi media
•   Publicitate outdoorGrupul ţintă al Proiectului


•   Comunitatea locală a Sectorului 1 şi întreaga comunitate a Capitalei prin punerea în
    valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural şi prin introducerea de trasee turistice noi,
    mai puţin valorificate anterior;
•   Posibilii vizitatori şi turişti români şi străini aflaţi în vacanţă sau în trecere care, prin
    consultarea materialelor de promovare ale celor 3 obiective, pot alege să îşi petreacă
    parţial sau în totalitate vacanţe, concedii, week-end-uri;
•   Turiştii care doresc să participe la festivaluri sau evenimente locale;
•   Turiştii interesaţi de Bucureşti care, în demersul lor, aleg acest scurt şi eficient traseu
    al celor 3 obiective;
•   Participanţii la convenţiile, seminariile, reuniunile organizate în centrele destinate
    expoziţiilor care pot combina turismul de afaceri cu turismul cultural, de agrement etc.
•   Agenţii şi operatorii de turism, care vor fi abordaţi în cadrul participărilor la evenimente
    cu profil turistic, în vederea includerii ofertei "Bucureştiul te vrea în teneşi" în pachetele
    turistice promovate şi oferite de aceştia;
•   Companii locale cu profil în domeniul serviciilor conexe turismului.Bugetul Proiectului


•   Valoarea totală a proiectului este de 971.375,53 lei
•   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 746.304,50 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 634.358,83 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 97.019,58 lei
•   Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 14.926,09 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi a proiectului.

Sustenabilitatea Proiectului “BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI”Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI

Vezi detaliiPrezentarea obiectivelor cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti promovate în cadrul Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI, către elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București

Vezi detaliiSusținerea activităților incluse în Programul anual de manifestări culturale al Primăriei Sectorului 1, cu materiale de promovare a Proiectului „Bucureștiul te vrea în teneși”

Vezi detalii