Sustenabilitate

Prezentarea obiectivelor cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti promovate în cadrul Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI, către elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 BucureștiÎn deplină corespondenţă cu principiul sustenabilităţii, potrivit căruia, “proiectul trebuie să demonstreze capacitatea de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării”, în data de 27.09.2014, echipa de sustenabilitate a proiectului a organizat o prezentare a Proiectului Bucureștiul te vrea în teneși, la care au participat elevii Scolii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București.În deschidere, a fost prezentat elevilor contextul general în care Primăria Sectorului 1 a elaborat Proiectul Bucureștiul te vrea în teneși. S-a avut in vedere in principal, realitatea că, autoritățile reprezentative ale tuturor colectivităților locale din lumea întreagă sunt preocupate de promovarea imaginii oraselor lor. Este si cazul României, prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila aprobata prin HG 1460/2008 dar si prin Legea nr. 215/2001 a administratiei locale, unde sunt prevazute obligatii pentru autoritatile locale de a adopta acele masuri necesare pentru promovarea potentialului turistic si cresterea atractivității orașelor lor.În acest cadru legislativ Primaria Sectorului 1 a demarat procedura de accesare a unor fonduri structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, in vederea implementarii Proiectului Bucureștiul te vrea în teneși al carui obiectiv rezidă in promovarea turistică a 3 (trei) obiective culturale cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti, respectiv, Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”.În continuare, au fost prezentate elevilor etapele implementării propriu zise a Proiectului Bucureștiul te vrea în teneși, precum si activitatile specifice acestuia: realizarea portalului web www.bucurestiultevreaintenesi.ro; realizarea conceptului grafic al proiectului; realizarea și distribuirea materialelor de promovare (albume, pliante, fluturași, broșuri,, hărți, cărți poștale, afișe, filme documentare pe dvd-uri etc.); inserții publicitare în presă; difuzarea de spoturi media de promovare pe canalele tv cu acoperire națională;La finalul intâlnirii, elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București au vizionat filmul de prezentare a obiectivelor “Parcul Herăstrău”, ansamblul statuar “Aleea Cariatidelor” și Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, elemente de patrimoniu cultural cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti, promovate în cadrul Proiectului Bucureștiul te vrea în teneși.