Sustenabilitate

Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘIÎn deplină corespondenţă cu principiul sustenabilităţii, potrivit căruia, “proiectul trebuie să demonstreze capacitatea de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării”, în data de 19 septembrie 2014, echipa de sustenabilitate a Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI a organizat un program de training in domeniul managementului cultural.La acest program de instruire, intitulat „Managementul proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice”, au participat reprezentanți ai instituțiilor care administrează obiectivele promovate, respectiv, Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Muzeul Satului, precum si alte persoane interesate: functionari din administratia publica si reprezentanti ai unor asociatii si fundatii. In realitate, Programul de instruire, rezultat al unor cercetări personale ale lectorului George Pataki, este un curs cu caracter general, adaptat pentru beneficiarii instrumentelor structurale, angajati ai institutiilor publice, organizaţiilor private economice, sociale, culturale etc. in fapt, pachetul de training s-a adresat tuturor persoanelor angajate in sectorul public şi privat in cadrul institutiilor publice, organizaţiilor private (ONG sau Agentii de Turism) care doresc să acceseze fonduri europene în vederea implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.Selecţia şi redactarea materialului au fost facute cu preocuparea ca lucrarea să fie utilă în activitatea practică de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice.Participanţii au beneficiat de:

- înţelegerea importanţei instrumentelor structurale, structura institutională și fluxul financiar in alocarea fondurilor structurale in Romania

- cunoştinţe privind pregătirea pentru accesarea fondurilor structurale; Axele Prioritare si Domeniile Majore de Intervenție, precum si criteriile de eligibilitate specifice fiecarui proiect

- întelegerea rolului autoritatii de management si organismului intermediar in implementarea programelor de dezvoltare;

- informaţii şi cunoştinţe utile despre procedura de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice; cunoştinţe privind rambursarea cheltuielilor aferente implementarii proiectelor

- înţelegerea importanţei proiectelor cu aplicabilitate în administraţia publică localăÎn principal, programul de training „Managementul proiectelor finanțate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice” a contribuit atât la îmbogăţirea cunoştinţelor generale privind alocarea fondurilor structurale in România cât şi la formarea şi educarea cursanților în scopul folosirii surselor financiare destinate implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.Modulul a fost structurat astfel încât să ofere participanţilor o combinaţie de teorie şi practică, astfel încât toate sesiunile au inclus exerciţii practice individuale, pentru grupuri mici şi pentru întregul grup de participanţi. În sectiunea “Studii de caz”, a fost prezentat Proiectul „BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI” – COD SMIS 27092”, atat in ceea ce priveste principiile generale de procedura privind încheierea contractului de finanțare, cat si aspectele practice privind Rapoartele de progres și evaluarea proiectului în vederea rambursării cheltuielilor.La finalul întâlnirii, participanții au vizionat filmul de prezentare a obiectivelor cultural promovate prin intermediul Proiectului BUCUREȘTIUL TE VREA ÎN TENEȘI: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”.